XXXV tydzień okresu zwykłego. Św. Andrzeja, Apostoła
1

Dokument zamurowany w ołtarzu w 1939 roku

W roku 1939 rozpoczęto w kościele prace remontowe. Z tego okresu zachował się dokument, który został zamurowany w ołtarzu.


Dokument

 

 

Dokument ten ma być zamurowany w ołtarzu kościoła w Golęcinie.

Nasz golęciński kościół, zbudowany w latach czterdziestych 19. wieku, poświęcony w roku 1847, a więc liczący już prawie sto lat, wymagał pilnie kapitalnego remontu. Myślano wprawdzie już przed rokiem 1914 o takim remoncie, jego wykonaniu przeszkodziła jednak wojna światowa. W okresie urzędowania pastora Platzera w latach 1927–1936 sporządzono plany i kosztorysy, wykonanie trzeba było jednak odłożyć z uwagi na brak środków.

W roku 1937 założono najpierw instalację ogrzewczą w kościele. W roku 1939 rozpoczęto prace nad właściwym remontem. Uchwały rady parafialnej gminy podjęto w dniach 12 czerwca 1939 i 16 sierpnia 1939.

W toku prac wyburzeniowych okazało się, że części drewniane zaatakowane są w bardzo silnym stopniu przez czerwia drzewnego, zbutwiałe i zniszczone. Również organy trzeba było zerwać.

Gdy prace były w pełnym toku, dnia 1 września 1939 wybuchła wojna. Spowodowało to szereg utrudnień w procesach budowlanych. Pomimo tego budowę prowadzono w miarę możliwości dalej i mamy nadzieję, że przy Bożej pomocy uda nam się doprowadzić ją do końca.

Kierownictwo budowy spoczywa w rękach architekta Ostermaiera ze Szczecina.

Składamy ten dokument w ołtarzu kościoła z modlitwą do Pana, aby pozwolił naszemu kościołowi być zawsze miejscem, gdzie mieszka Jego chwała, aby Jego święte Słowo pozostało w nas i w naszych potomnych, aby naród nasz łaską Jego przeprowadzony został przez ciężki czas wojny i oddał Mu chwałę!

 

Zachowaj nas, Panie, w wierności Twemu Słowu

I wstrzymaj Twych wrogów w mordowaniu,

Tych, którzy Jezusa Chrystusa, Twego Syna,

Chcą strącić z Jego tronu

Okaż swą moc, Panie Jezu Chryste,

Któryś jest Panem wszystkich Panów.

Osłaniaj Twoich biednych wyznawców,

Aby chwalili Cię w wieczności.

Duchu Święty, Boże, bądź Pocieszycielem,

Daj Twemu ludowi jedną wspólną myśl na ziemi,

Stań przy nas w ostatniej potrzebie,

Prowadź nas ze śmierci ku życiu!

 

Golęcino koło Szczecina, dnia 8 września 1939

   

Fritz Möller, pastor

przewodniczący gminnej rady parafialnej

 

członkowie rady parafialnej:

Koch                    R. Boettcher          Paul Ewert

E. Langkafel          B. Hempel          Friedrich Baumann

 

 (autor tłumaczenia nieznany)

Odsłon: 7415
  
AD 2008
projektowanie stron internetowych, zarządzanie marką, kompania