IX tydzień okresu zwykłego. Świętych męczenników Marcelina i Piotra; Matki Bożej Łaskawej; bł. Męczenników Sadoka i Towarzyszy
1

Diecezjalny Dom Rekolekcyjny

Diecezjalny Dom Rekolekcyjny pw. Świętego Józefa w Szczecinie powstał w 1987 roku. Celem Domu jest niesienie pomocy duchowej i materialnej wszystkim, bez względu na narodowość, wyznanie i światopogląd. W domu  Rekolekcyjnym mieści się diecezjalna piekarnia komunikantów, hostii i oplatków wigilijnych oraz pracownia świec liturgicznych.

Dom prowadzi działalność przynależną organizacjom religijnym oraz działalność społecznie użyteczną:
  • religijną
  • społeczno-kulturalną
  • oświatowo-wychowawczą
  • reheabilitacyjno-leczniczą
  • charytatywno-opiekuńczą

Odsłon: 14647
  
AD 2008
projektowanie stron internetowych, zarządzanie marką, kompania